H5:“煤改气” 小知识

铁腕治污进行时

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font color="#888888"><span style="font-size: 12px;">策划及制作:</span></font><span style="font-size: 12px; color: rgb(136, 136, 136);">郑妍&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; color: rgb(136, 136, 136);">杨斌&nbsp;</span><span style="font-size: 12px; color: rgb(136, 136, 136);">马腾飞</span></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center; "><font size="1" color="#888888">太原新闻网</font></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#007000">什么是“煤改气”?</font></div>

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="3" color="#b56200"><font>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font>“煤改气”就是传统煤炭消费转换为天然气消费,变烧煤为烧气。</font></div><div data-role="line"><br></div>

param1

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">为什么要“煤改气”?</font></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1、减少二氧化硫和烟粉尘排放。</font></div><div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2、</font><span style="color: rgb(0, 111, 111); font-size: 16px; font-style: normal; font-weight: normal;">改善</span><span style="font-size: 16px; color: rgb(0, 111, 111);">空气质量。</span></div>

param1

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">天然气相比燃煤有啥优点?</font><br></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: left; line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">1、清洁无毒。</font></div><div data-role="line" style="text-align: left; line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">2、安全易散发。</font></div><div data-role="line" style="text-align: left; line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">3、使用方便。</font></div><div data-role="line" style="text-align: left; line-height: 2;"><font size="3" color="#006f6f">4、干净<span style="font-style: normal; font-weight: normal;">卫生</span>。</font></div><div data-role="line"><br></div><div data-role="line"><br></div>

param1

param1

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">“煤改气”补贴政策</font><font size="3" color="#b56200">①</font></div>

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="3"><font color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; </font><font color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#006f6f">改管道燃气的,市、区两级政府补贴燃气企业1万元/户。</font></font></div><div data-role="line" style="line-height: 2;"><font color="#006f6f" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 改液化天然气的,市、区两级政府补贴燃气企业0.6万元/户,含管网敷设、路面开挖恢复、燃气壁挂炉、燃气灶具和安装等费用。居民只需承担燃气工程费每户0.19万元和燃气取暖用暖气片及户内水系统改造费用。</font></div><div data-role="line"><br></div>

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">“煤改气”补贴政策②</font><br></div>

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="3"><font color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; </font><font color="#006f6f">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font><font color="#006f6f">管网接通后,执行全市统一的天然气供气价格(当前居民用气价格2.26元/立方米),不执行阶梯气价。农户用气量在2250立方米以内,根据居民实际用气量,每个采暖季(151天)每户由市、区两级政府共给予1.1元/立方米的气价补贴,最高不超过2400元,超出部分由用户自行承担。</font></font></div><div data-role="line"><br></div>

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">“煤改气”补贴政策</font><font color="#b56200" size="3">③</font></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="2" color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;对于低保户等特殊困难群体,在享受市、县(市、区)财政补贴的基础上,根据具体情况,按照一次性投资全部免费,采暖运行费补贴适当增加的原则,由县(市、区)民政部门另行制定补贴办法,予以救助解决。</font></div><div data-role="line"><br></div>

param1

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#b56200">“煤改气”补贴政策</font><font color="#b56200" size="3">④</font></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font size="2" color="#006f6f">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 对采用集中供热以及各类非煤清洁能源方式替代燃煤锅炉的用户,一次性补助30元/平方米建设费用,不足部分由各县(市、区)和用户共同解决。农村自建楼房清洁能源替代补贴参照该标准执行。</font></div>

param1

param1

param1

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><div data-role="line"><font size="3" color="#b56200">太原全力推进农村“煤改气”</font></div></div>

param1

param1

<div data-role="line" style="line-height: 2;"><font color="#006f6f" size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 市区10月底前建成禁煤区,完成221个农村和53个城中村,共计12.1万户的“煤改气”工程。</font></div>

param1

param1

param1

<div data-role="line"><div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="3" color="#006f6f">积极推进“煤改气”</font></div></div>

param1

<div data-role="line" style="text-align: center;"><font size="6" color="#fc5465"><b>铁腕治污</b></font></div>

param1

param1

param1

主导航

子导航

搜狐快站提供技术服务

上一页 下一页